Om oss

VÅR TRO

Vi tror på en Gud som skapat världen och som fortfarande bryr sig om den. Vi tror att Gud Fader älskar människan så mycket att Han sände sin ende Son, Jesus Kristus, till världen för att rädda (frälsa) var och en som vill acceptera Honom som sin Herre. Detta sker när vi tror att Jesus dog på korset och vann en slutlig seger över all ondska genom att uppstå från döden.


Vi tror att Bibeln är Guds ord som har något att säga oss även idag. Vi tror att Jesus fortfarande lever och att Han har sänt den Helige Ande för att leda och hjälpa oss som enskilda och som församling. Detta sker genom Andens kraft och gåvor samt genom nåden och kärleken från Gud. Vi vill därför genom ord och handling dela med oss av vad vi har funnit i gemenskapen med Jesus Kristus.


Vi tror att Guds rike är här och nu. Men vi tror också att Guds rike ska fullbordas en dag i framtiden då Jesus ska komma tillbaka. Då ska Guds vilja förverkligas fullt ut och hela skapelsen upprättas.

VÅR VISION


Skarpnäckskyrkan vill..

 ...göra Jesus känd i Skarpnäcksområdet och leda människor till personliga möten med Honom.

...vara en växande, kärleksfull gemenskap med Jesus i centrum, där alla utvecklas i tro.

 ...vara en sändande, planterande församling.

Församlingen


Skarpnäcks frikyrkoförsamling är en kristen församling som är ansluten till Svenska Alliansmissionen (SAM)


Församlingen har haft sin kyrka och sin huvudsakliga verksamhet på Skarpnäcksfältet ända sedan stadsdelen byggdes i mitten av 1980-talet. Till församlingens samlingar är alla, oavsett tro eller bakgrund välkomna. Kyrkan är ofta öppen på vardagarna och man är välkommen in för en stunds gemenskap eller en stunds bön i kyrksalen. Församlingens centrum är Jesus Kristus.

SKUM

Skarpnäckskyrkans ungdom


Barn och ungdomsverksamheten i Skarpnäckskyrkan bedrivs av en egen organisation, SKUM, men arbetet planeras och genomförs i nära samarbete med församlingen och dess styrelse. SKUM är anslutet till Svenska Alliansmissionens ungdom (SAU).
SKUM har en värdegrund som vi arbetar utifrån.

Vår historia

1952

1959

1960

1970

1982

1985

IDAG

Ett 20-tal ungdomar med bakgrund i Svenska Alliansmissionen (SAM), från framförallt Småland, går samman och bildar SMUF, Stockholms Missions och Ungdomsförening.

 SAM-församlingen Stockholm bildas.

Ett hus i Gubbängen köps som pastorsbostad och utgångspunkt för barn och ungdomsverksamhet. Större samlingar hålls i Evangeliska brödraförsamlingens lokal på Sveavägen.

Församlingen får eget hyreskontrakt på en lokal vid Slussen som byggs om för att passa behoven.

Beslut fattas att bygga kyrkan på Skarpnäcksfältet. Då finns 72 medlemmar och 3000 kr i Byggnadskassan.

Kyrkan står klar för invigning.

Församlingen har idag ett brett arbete i Skarpnäcksområdet.