Husgrupper

Det finns flera mindre grupper med 5-10 personer som samlas under veckorna. Tid och dag kan variera beroende på när de passar de olika grupperna. I husgrupperna möts man för gemenskap, samtal om livet, tron och Gud. Oftast samlas man hemma hos varandra.


Om du vill bli en del av en husgrupp kan du kontakta: föreståndare Kurt-Arne Mörtzell, kurre@skarpnackskyrkan.se, tel 070 582 96 37