VÅR TRO

Vi tror på en Gud som skapat världen och som fortfarande bryr sig om den. Vi tror att Gud Fader älskar människan så mycket att Han sände sin ende Son, Jesus Kristus, till världen för att rädda (frälsa) var och en som vill acceptera Honom som sin Herre. Detta sker när vi tror att Jesus dog på korset och vann en slutlig seger över all ondska genom att uppstå från döden.


Vi tror att Bibeln är Guds ord som har något att säga oss även idag. Vi tror att Jesus fortfarande lever och att Han har sänt den Helige Ande för att leda och hjälpa oss som enskilda och som församling. Detta sker genom Andens kraft och gåvor samt genom nåden och kärleken från Gud. Vi vill därför genom ord och handling dela med oss av vad vi har funnit i gemenskapen med Jesus Kristus.


Vi tror att Guds rike är här och nu. Men vi tror också att Guds rike ska fullbordas en dag i framtiden då Jesus ska komma tillbaka. Då ska Guds vilja förverkligas fullt ut och hela skapelsen upprättas.