MISSION

Vi stöder flera missionsprojekt runt om i världen. Det mesta har vi valt att stödja genom Svenska Alliansmissionen. Bl.a arbete bland romer i Rumänien. församlingsplantering i Kärrtorp och mission bland somalier. För mer info: https://alliansmissionen.se/vad-vi-gor/sa-har-arbetar-vi/


Vi stöder också ett Bibelöversättningsarbete till minoritetsspråk i Ryssland med Sibirien, Kaukasien och Centralasien. För mer info: www.bibelöversättning.se