VÅR VISION


Skarpnäckskyrkan vill..

...göra Jesus känd i Skarpnäcksområdet och leda människor till personliga möten med Honom.

...vara en växande, kärleksfull gemenskap med Jesus i centrum, där alla utvecklas i tro.

...vara en sändande, planterande församling.