SKUM

(Skarpnäckskyrkans ungdom)


Barn och ungdomsverksamheten i Skarpnäckskyrkan bedrivs av en egen organisation, SKUM, men arbetet planeras och genomförs i nära samarbete med församlingen och dess styrelse. SKUM är anslutet till Svenska Alliansmissionens ungdom (SAU). SKUM har en värdegrund som vi arbetar utifrån.