Vår historia

1952

1959

1960

1970

1982

1985

IDAG

Ett 20-tal ungdomar med bakgrund i Svenska Alliansmissionen (SAM), från framförallt Småland, går samman och bildar SMUF, Stockholms Missions och Ungdomsförening.

 SAM-församlingen Stockholm bildas.

Ett hus i Gubbängen köps som pastorsbostad och utgångspunkt för barn och ungdomsverksamhet. Större samlingar hålls i Evangeliska brödraförsamlingens lokal på Sveavägen.

Församlingen får eget hyreskontrakt på en lokal vid Slussen som byggs om för att passa behoven.

Beslut fattas att bygga kyrkan på Skarpnäcksfältet. Då finns 72 medlemmar och 3000 kr i Byggnadskassan.

Kyrkan står klar för invigning.

Församlingen har idag ett brett arbete i Skarpnäcksområdet.