Verksamhet


Gudstjänst

Centralt i församlingens liv är Gudstjänsten. Till Gudstjänsterna är alla välkomna. Gudstjänsterna har en ganska fri form där det ofta är församlingens medlemmar som står för en stor del av programmet. Viktiga delar i Gudstjänsterna är sången, bönen, bibelordet och predikan. Oftast är det fika efter Gudstjänsten och söndagsskola för barnen under predikan.

Vill du ha förbön?

Församlingen har ett förbönsteam som gärna ber för dig.


Berätta om  ditt behov i formuläret nedan, håll det gärna kortfattat. Allt vad som meddelas på detta sätt är helt konfidentiellt! 


Du är också varmt välkommen till personlig förbön. Det är morgonbön i kyrkan tisdag-fredag 09:30 och Gudstjänster på söndagar där det finns förebedjare för dig.


Skriv gärna och berätta också om det som du är tacksam för. Hur Gud svarat på bön och gett hjälp.


Vill du få kontakt med någon i förbönsteamet så skriv det i formuläret och lämna kontaktuppgifter

 
 
 
 
 

Husgrupper


Det finns flera mindre grupper med 5-10 personer som samlas under veckorna. Tid och dag kan variera beroende på när de passar de olika grupperna. I husgrupperna möts man för gemenskap, samtal om livet, tron och Gud. Oftast samlas man hemma hos varandra.


Om du vill bli en del av en husgrupp kan du kontakta: föreståndare Kurt-Arne Mörtzell, kurre@skarpnackskyrkan.se, tel 070 582 96 37

MISSION

Vi stöder flera missionsprojekt runt om i världen. Det mesta har vi valt att stödja genom Svenska Alliansmissionen. Bl.a arbete bland romer i Rumänien. församlingsplantering i Kärrtorp och mission bland somalier. För mer info: https://alliansmissionen.se/vad-vi-gor/sa-har-arbetar-vi/


Vi stöder också ett Bibelöversättningsarbete till minoritetsspråk i Ryssland med Sibirien, Kaukasien och Centralasien. För mer info: www.bibelöversättning.se

Barn och ungdom

Söndagsklubben

Pågår under Gudstjänsten för barn i åldrarna 4-12 år. Undervisning utifrån Bibeln, skapande och lekar. Vi avslutar samlingarna med fria aktiviteter i sporthallen.

Red brick Tuesday

Drama, tävlingar, musik och annat. Alla barn ca 8-12 år är välkomna att var med på tisdagar mellan kl. 17.30 och 18.15.

UV-scouter

Scoutkåren är ansluten till Svenska Alliansmissionens Ungdoms (SAU:s) scoutverksamhet. sau.nu UV står för Unga Viljor. Vill du lära känna nya vänner, lära dig mer om vår natur och göra roliga aktiviteter tillsammans med oss? Vi i Skarpnäckskyrkan bedriver scoutverksamhet på kristen grund. Vi är uppdelade i patruller efter ålder. Alla från 7 år är välkomna. Intresserad av att veta mer?

Följ scouterna på Instagram: uvscout_skarpnack

Ungdomsgrupper

(CHALLENGE / GROW / GIRL ZONE)

För dig som är tonåring och vill vara med i en ungdomsgemenskap, kom till kyrkan och prata med vår ungdomsledare. Välkommen!

Följ Challenge på Instagram: challenge_128

Följ Girl Zone 128 på Instagram: girlzone

E P I C

En utåtriktad verksamhet öppen på fredagskvällar mellan kl 19-22 öppen för ungdomar 13-16 år. Olika aktiviteter som; biljard, pingis, basket, bordsfotboll, tävlinar och café.

Följ E P I C på Instagram: 128epic

Förskolan Lyktan

Förskolan Lyktans verksamhet drivs som en ideell förening av Skarpnäcks Frikyrkoförsamling. Vi finns i ljusa och trevliga lokaler i Skarpnäck, granne med Nackareservatet. Förskolan består av en avdelning med 17 barn i åldrarna 1-5 år.


Läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen lägger grunden för hur förskolor bedriver sin verksamhet. I vår verksamhet vill vi på olika sätt uppmuntra barnens utveckling och lärande. Vi har valt att arbeta projekt/tema inriktat. Det innebär att vi fångar upp vad barnen visar intresse för och utifrån det startas ett projekt/tema. Det kan innebära utforskande genom olika aktiviteter som besök i skogen, dans och musik, gymnastik, fri lek, skapande aktiviteter. Det pågående projektet dokumenteras för att ge barn och föräldrar möjlighet att reflektera och det ger grund för hur projektet ska utvecklas vidare.


Vi som arbetar på förskolan är två förskollärare, en barnskötare och en husmor som lagar vår mat från grunden. Vi använder så mycket som möjligt ekologiska råvaror.

Förskolan och hemmet är två kompletterande miljöer som genom pedagoger och vårdnadshavare knyts samman. Att ha en bra samverkan är nödvändigt för att förskolan ska kunna möta varje barn på bästa sätt. Det är viktigt att känna ömsesidigt förtroende och att skapa förståelse mellan pedagoger – barn – vårdnadshavare.


Som vårdnadshavare har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas ramtid. Ramtid är den maxtid en förskola måste hållas öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan kl.06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Förskolan och vårdnadshavare kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla vårdnadshavares behov beaktas.

Förskolan Lyktan har en egen kö kopplad till Stockholm stads kösystem. Vårdnadshavaren kan ställa sitt barn i kö från det att barnet är sex månader via Stockholm Stad, Min barnomsorg. Det datum som anmälan görs blir start för barnets kötid.


Platserna fördelas enligt följande:

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

2. Barn med längst kötid till förskolan.


Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, dvs äldre barn går före yngre.


I vår verksamhet finns det alltid möjlighet till förbättring. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och att kunna arbeta förebyggande. Synpunkter och klagomål kan lämnas direkt till rektor eller pedagog. Om klagomålet är av den karaktär att klagande inte vill nämna det till rektor eller pedagog finns möjlighet att göra det till förskolans ordförande ordforande@gmail.com eller till förskolans tillsynsmyndighet utbildningsförvaltningen anmalan@edu.stockholm.se. Synpunkter och klagomål kan också lämnas anonymt via mail eller brev (se adress nedan).


Har du frågor är du välkommen att höra av dig till förskolechef Mirjam Evborn.

Förskolan LyktanTätorpsvägen 9 b, 128 31 Skarpnäckfsklyktan@telia.com


Välkommen att ringa oss för ytterligare informationTel: 0700-14 88 90