Verksamhet


Gudstjänst

Centralt i församlingens liv är Gudstjänsten. Till Gudstjänsterna är alla välkomna. Gudstjänsterna har en ganska fri form där det ofta är församlingens medlemmar som står för en stor del av programmet. Viktiga delar i Gudstjänsterna är sången, bönen, bibelordet och predikan. Oftast är det fika efter Gudstjänsten och söndagsskola för barnen under predikan.

Vill du ha förbön?

Församlingen har ett förbönsteam som gärna ber för dig.


Berätta om  ditt behov i formuläret nedan, håll det gärna kortfattat. Allt vad som meddelas på detta sätt är helt konfidentiellt! 


Du är också varmt välkommen till personlig förbön. Det är morgonbön i kyrkan tisdag-fredag 09:30 och Gudstjänster på söndagar där det finns förebedjare för dig.


Skriv gärna och berätta också om det som du är tacksam för. Hur Gud svarat på bön och gett hjälp.


Vill du få kontakt med någon i förbönsteamet så skriv det i formuläret och lämna kontaktuppgifter

 
 
 
 
 

Husgrupper


Det finns flera mindre grupper med 5-10 personer som samlas under veckorna. Tid och dag kan variera beroende på när de passar de olika grupperna. I husgrupperna möts man för gemenskap, samtal om livet, tron och Gud. Oftast samlas man hemma hos varandra.


Om du vill bli en del av en husgrupp kan du kontakta: föreståndare Kurt-Arne Mörtzell, kurre@skarpnackskyrkan.se, tel 070 582 96 37

MISSION

Vi stöder flera missionsprojekt runt om i världen. Det mesta har vi valt att stödja genom Svenska Alliansmissionen. Bl.a arbete bland romer i Rumänien. församlingsplantering i Kärrtorp och mission bland somalier. För mer info: https://alliansmissionen.se/vad-vi-gor/sa-har-arbetar-vi/


Vi stöder också ett Bibelöversättningsarbete till minoritetsspråk i Ryssland med Sibirien, Kaukasien och Centralasien. För mer info: www.bibelöversättning.se

Barn och ungdom

Söndagsklubben

Pågår under Gudstjänsten för barn i åldrarna 4-12 år. Undervisning utifrån Bibeln, skapande och lekar. Vi avslutar samlingarna med fria aktiviteter i sporthallen.

Red brick Tuesday

Drama, tävlingar, musik och annat. Alla barn ca 8-12 år är välkomna att var med på tisdagar mellan kl. 17.30 och 18.15.

UV-scouter

Scoutkåren är ansluten till Svenska Alliansmissionens Ungdoms (SAU:s) scoutverksamhet. sau.nu UV står för Unga Viljor. Vill du lära känna nya vänner, lära dig mer om vår natur och göra roliga aktiviteter tillsammans med oss? Vi i Skarpnäckskyrkan bedriver scoutverksamhet på kristen grund. Vi är uppdelade i patruller efter ålder. Alla från 7 år är välkomna. Intresserad av att veta mer?

Följ scouterna på Instagram: uvscout_skarpnack

Ungdomsgrupper

(CHALLENGE / GROW / GIRL ZONE)

För dig som är tonåring och vill vara med i en ungdomsgemenskap, kom till kyrkan och prata med vår ungdomsledare. Välkommen!

Följ Challenge på Instagram: challenge_128

Följ Girl Zone 128 på Instagram: girlzone

E P I C

En utåtriktad verksamhet öppen på fredagskvällar mellan kl 19-22 öppen för ungdomar 13-16 år. Olika aktiviteter som; biljard, pingis, basket, bordsfotboll, tävlinar och café.

Följ E P I C på Instagram: 128epic