Gudstjänst

Centralt i församlingens liv är Gudstjänsten. Till Gudstjänsterna är alla välkomna. Gudstjänsterna har en ganska fri form där det ofta är församlingens medlemmar som står för en stor del av programmet. Viktiga delar i Gudstjänsterna är sången, bönen, bibelordet och predikan. Oftast är det fika efter Gudstjänsten och söndagsskola för barnen under predikan.