Förskolan Lyktan

Förskolan Lyktans verksamhet drivs som en ideell förening av Skarpnäcks Frikyrkoförsamling. Vi finns i ljusa och trevliga lokaler i Skarpnäck, granne med Nackareservatet. Förskolan består av en avdelning med 17 barn i åldrarna 1-5 år.


Läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen lägger grunden för hur förskolor bedriver sin verksamhet. I vår verksamhet vill vi på olika sätt uppmuntra barnens utveckling och lärande. Vi har valt att arbeta projekt/tema inriktat. Det innebär att vi fångar upp vad barnen visar intresse för och utifrån det startas ett projekt/tema. Det kan innebära utforskande genom olika aktiviteter som besök i skogen, dans och musik, gymnastik, fri lek, skapande aktiviteter. Det pågående projektet dokumenteras för att ge barn och föräldrar möjlighet att reflektera och det ger grund för hur projektet ska utvecklas vidare.


Vi som arbetar på förskolan är två förskollärare, en barnskötare och en husmor som lagar vår mat från grunden. Vi använder så mycket som möjligt ekologiska råvaror.

Förskolan och hemmet är två kompletterande miljöer som genom pedagoger och vårdnadshavare knyts samman. Att ha en bra samverkan är nödvändigt för att förskolan ska kunna möta varje barn på bästa sätt. Det är viktigt att känna ömsesidigt förtroende och att skapa förståelse mellan pedagoger – barn – vårdnadshavare.


Som vårdnadshavare har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas ramtid. Ramtid är den maxtid en förskola måste hållas öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan kl.06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Förskolan och vårdnadshavare kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla vårdnadshavares behov beaktas.

Förskolan Lyktan har en egen kö kopplad till Stockholm stads kösystem. Vårdnadshavaren kan ställa sitt barn i kö från det att barnet är sex månader via Stockholm Stad, Min barnomsorg. Det datum som anmälan görs blir start för barnets kötid.


Platserna fördelas enligt följande:

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

2. Barn med längst kötid till förskolan.


Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, dvs äldre barn går före yngre.


I vår verksamhet finns det alltid möjlighet till förbättring. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och att kunna arbeta förebyggande. Synpunkter och klagomål kan lämnas direkt till rektor eller pedagog. Om klagomålet är av den karaktär att klagande inte vill nämna det till rektor eller pedagog finns möjlighet att göra det till förskolans ordförande ordforande@gmail.com eller till förskolans tillsynsmyndighet utbildningsförvaltningen anmalan@edu.stockholm.se. Synpunkter och klagomål kan också lämnas anonymt via mail eller brev (se adress nedan).


Har du frågor är du välkommen att höra av dig till förskolechef Mirjam Evborn.

Förskolan LyktanTätorpsvägen 9 b, 128 31 Skarpnäckfsklyktan@gmail.com


Välkommen att ringa oss för ytterligare informationTel: 0700-14 88 90